Δοξαστικόν Αίνων Ταξιαρχών – ψέλνει ο Γ. Φανάρας (video)

Δοξαστικόν Αίνων Ταξιαρχών – ψέλνει ο Γ. Φανάρας (video)

Όπου επισκιάσει η χάρις σου Αρχάγγελε
Δοξαστικόν Αίνων του όρθρου της γιορτής τωνΤαξιαρχών σε Ήχος Πλ.Α΄

Ὅπου ἐπισκιάση ἡ χάρις σου Ἀρχάγγελε, ἐκεῖθεν τοῦ διαβόλου διώκεται ἡ δύναμις· οὐ φέρει γὰρ τῷ φωτί σου προσμένειν, ὁ πεσῶν Ἑωσφόρος· Διό αἰτοῦμέν σε τὰ πυρφόρα αὐτοῦ βέλη, τὰ καθ’ ἠμῶν κινούμενα ἀπόσβεσον, τὴ μεσιτεία σου λυτρούμενος ἠμᾶς, ἐκ τῶν σκανδάλων αὐτοῦ, ἀξιΰμνητε Μιχαὴλ Ἀρχάγγελε.
Μετάφραση: Όπου επισκιάσει η Χάρη σου Αρχάγγελε, από εκεί εκδιώκεται η δύναμη του διαβόλου, γιατί δεν αντέχει να βλέπει το φως σου ο πεσμένος Εωσφόρος.
Γι αυτό σε παρακαλούμε  σβήσε τα πυρφόρα βέλη του, που κινούνται εναντίον μας, λύτρωσε μας με τη μεσιτεία σου  από τα σκάνδαλα που μάς βάζει, εσύ που αξίως υμνείσαι Αρχάγγελε Μιχαήλ!

Βίντεο
Σύνθεσις: Κωνσταντίνος Πρίγγος
Μαγνητοσκόπηση – Ηχογράφηση: StudioFan

Φωτο: saint.gr/Ο αρχάγγελος Μιχαήλ ψυχοπομπός. Τέλη 18ου – αρχές 19ου αιώνα. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε και παλαιότερο στρώμα ζωγραφικής, ορατό σε λίγα σημεία της εικόνας. Από τη Messina. – Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο


Σχολιάστε εδώ