Λογαριασμό, κ. Δραγώνα και Φραγκουδάκη

Λογαριασμό, κ. Δραγώνα και Φραγκουδάκη

Ασχολήθηκε ποτέ κανείς με το πόσο στοίχισε το πρόγραμμα εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων, που διευθύνουν η Θάλεια Δραγώνα και η Άννα Φραγκουδάκη, και κυρίως τι απέδωσε αυτό το πρόγραμμα;

Καθόλου δεν διευκόλυνε τα παιδιά της μειονότητας να έλθουν πιο κοντά στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και να ενσωματωθούν στην κοινωνία που ζουν…

Το αποτέλεσμα τέτοιων πολυδάπανων προσπαθειών είναι ότι σήμερα δεν χωρούν τα παιδιά της μειονότητας στα μειονοτικά σχολεία, τα οποία επιχειρεί να στηρίξει με κάθε τρόπο το προξενείο.

Και υπάρχουν ευθύνες. Γιατί ο στόχος της ομαλής συμβίωσης και ομαλής ένταξης περνά από τη δημόσια εκπαίδευση. Και αντί, όλα αυτά τα χρόνια, να έχει υιοθετηθεί η διδασκαλία και των τουρκικών σε δημόσια σχολεία που φοιτούν τα παιδιά της μειονότητας, αφέθηκε το πεδίο δράσης ελεύθερο στην τουρκοκρατούμενη μειονοτική εκπαίδευση, η οποία σηκώνει νέες μπάρες γύρω από τη μειονότητα και την προσφέρει δώρο στην τουρκική πολιτική.

Συνεπώς, αντί να πανηγυρίζουμε για ένα πρόγραμμα που συνέπραξε στην ενίσχυση του αναχρονιστικού θεσμού της μειονοτικής εκπαίδευσης, ενώ είχε επιχειρήσει να λειτουργήσει συμπληρωματικά, ας ασχοληθούμε, χωρίς προκαταλήψεις, με το πραγματικό πρόβλημα της εκπαίδευσης των παιδιών της μειονότητας. Γιατί εξάλλου είναι έλληνες πολίτες και τους το οφείλει η ίδια η Πολιτεία…

exofrenikos@hotmail.com


Σχολιάστε εδώ