«Ηρακλής» ή ξένα funds;

«Ηρακλής» ή ξένα funds;


Του
ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο
και στο ΣτΕ


Οι τράπεζες θα κληθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα να ενταχθούν στο σχέδιο με την ονομασία «Ηρακλής», ώστε να απαλλαχθούν από ένα σημαντικό μέρος των «κόκκινων» δανείων τους (συνολικά περίπου 30 δισ. ευρώ). Στο τέλος του τρέχοντος μηνός θα κατατεθεί στη Βουλή ο εφαρμοστικός νόμος του σχεδίου που ενέκρινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στηρίζει ο SSM.

Κατά τη γνώμη μου, καίρια θέματα είναι ενδεικτικώς η εγγυητική ευθύνη του Δημοσίου μόνο, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, ο αυστηρός έλεγχος της διαχείρισης από τις τράπεζες και της συνέπειάς τους για την πληρωμή των προβλεπόμενων προμηθειών των εγγυητικών επιστολών, η προστασία της κύριας κατοικίας των καλόπιστων αδύναμων οφειλετών, η επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών κ.ά.

Στη μάχη για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι τράπεζες μεταβιβάζουν σε αλλοδαπές εταιρείες μεγάλα χαρτοφυλάκια δανείων σε πολύ χαμηλά ποσοστά της αξίας τους! Μάλιστα η τιμή πώλησης αυτών των δανείων φτάνει και σε ποσοστά κάτω του 5%, όταν οι προτάσεις ρύθμισης προς τον δανειολήπτη περιέχουν ελάχιστο «κούρεμα»! Σημειώνεται ότι στην αιτιολογική έκθεση του σχετικού νόμου προβλέπεται η υποχρέωση (χωρίς όμως απειλή κύρωσης αν δεν γίνει) υποβολής βιώσιμης πρότασης προς τον οφειλέτη.

Δυστυχώς, στην πράξη τα πιστωτικά ιδρύματα προτείνουν πολλές φορές δόσεις ρυθμίσεων που δεν συνάδουν με τα επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης και στη συνέχεια πωλούν το δάνειο σχεδόν δωρεάν!

Οι οφειλέτες πρέπει να γνωρίζουν ότι ναι μεν η μεταβίβαση της συμβατικής τους σχέσης επιτρέπεται από τον σχετικό νόμο του 2015, όμως πρέπει να ελεγχθεί αν τηρήθηκαν οι όροι της νομιμότητας, ως επί το πλείστον για τη μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι αυστηρή και θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη μεταβίβασή τους και τη χρήση τους από τον αποδέκτη.

Συνεπώς, οι δανειολήπτες δέον να ασκούν τα δικαιώματά τους, να ελέγχουν ό,τι υπογράφουν και να μην αμελούν όταν λαμβάνουν σχετικά έγγραφα.


Σχολιάστε εδώ