Πάνε σαν τον κάβουρα… με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προστασία της A’ κατοικίας

Πάνε σαν τον κάβουρα… με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προστασία της A’ κατοικίας

Επτά μόνο υποθέσεις έχουν ρυθμιστεί με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας! Δυστυχώς, οι αυστηρές προϋποθέσεις και οι χρεώσεις των τραπεζών αποθαρρύνουν τους δανειολήπτες να προχωρήσουν στην υπαγωγή σε αυτήν τη ρύθμιση.

Ειδικότερα, ο ν. 4605/2019 σχετικά με το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας προβλέπει, εκτός των άλλων, η οφειλή να μην υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ (για τα επαγγελματικά δάνεια το ύψος ανέρχεται στις 100.000 ευρώ)! Όμως οι ανεξέλεγκτες χρεώσεις των τραπεζών οδηγούν πολλές φορές σε διπλασιασμό ή και τριπλασιασμό του κεφαλαίου σε μερικά χρόνια! Δηλαδή, μία οφειλή κεφαλαίου 30.000 ευρώ δύναται να υπερβεί το όριο των 100.000 ευρώ, αν δεν υπάρχουν καταβολές για χρονικό διάστημα άνω των έξι ετών!

Συνεπώς, είναι λίγες οι περιπτώσεις που μπορούν να εντα­χθούν στο ανωτέρω πλαίσιο. Μάλιστα, η πρόβλεψη του νόμου, σύμφωνα με την οποία για να μειωθεί η οφειλή πρέπει αυτή να υπολείπεται από το ποσό του 120% της εμπορικής αξίας του ακινήτου συρρικνώνει ακόμη περισσότερο το πεδίο εφαρμογής του νόμου.

Δύο άμεσα βήματα μπορούν να γίνουν ώστε να προστατευτούν περισσότεροι οικονομικά αδύναμοι συμπολίτες μας:

α) Να καθοριστεί το κεφάλαιο της οφειλής ως όριο υπαγωγής στο προστατευτικό πλαίσιο του ν. 4605/2019 και όχι το υπολογισμένο από την τράπεζα συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο.
β) Να οριστεί το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας (όπως ίσχυε στον «νόμο Κατσέλη») ως προϋπόθεση για μείωση του χρεωστικού υπολοίπου.


Σχολιάστε εδώ