Κορκίδης: Χρειάζεται  επενδυτική ανάσα…

Κορκίδης: Χρειάζεται επενδυτική ανάσα…

«Υπάρχει τεράστια υστέρηση στις μη επιχειρηματικές επενδύσεις και ένα μεγάλο ‘‘επενδυτικό χάσμα’’ μεταξύ Ελλάδας και υπόλοιπης Ευρώπης» αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης.

«Οι δημόσιες επενδύσεις και οι ιδιωτικές επενδύσεις διαμορφώνονται σήμερα στα 5 δισ. ευρώ περίπου για την κάθε κατηγορία, όταν προ κρίσης κυμαίνονταν σε 14 δισ. και 21 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι επενδύσεις 1,3 δισ. ευρώ στην οικοδομή, έναντι 15,5 δισ. προ κρίσης, αποτελούν μόνο το 6% του συνόλου των επενδύσεων, όταν στην ΕΕ-28 το αντίστοιχο μέγεθος είναι 25%.

Η ‘‘επενδυτική άπνοια’’ της κρίσης πρέπει να μετατραπεί σε βαθιά ‘‘επενδυτική ανάσα’’, ώστε η χώρα να έχει σοβαρές πιθανότητες να καλύψει 4 βαθμίδες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και να επανέλθει στην επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- από το Β+».


Σχολιάστε εδώ