Το Ε.Β.Ε.Π. χαιρετίζει τη ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου και πιστεύει…

Το Ε.Β.Ε.Π. χαιρετίζει τη ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου και πιστεύει…

Με την ευκαιρία της ψήφισης στη Βουλή του πολυνομοσχεδίου, με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα», ο επιχειρηματικός κόσμος στη πλειοψηφία του επικροτεί όλους τους βασικούς άξονες, όπως άλλωστε αποτυπώθηκε στη δημόσια διαβούλευση.

Ο νέος νόμος έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας για την επίτευξη του αναπτυξιακού άλματος που χρειάζεται η ελληνική οικονομία. Το Ε.Β.Ε.Π. εξαρχής τοποθετήθηκε θετικά και έκρινε σημαντικές 12 φιλοεπιχειρηματικές και φιλοεπενδυτικές αλλαγές. Συγκεκριμένα το Ε.Β.Ε.Π. ξεχωρίζει την ευκολότερη εγκατάσταση των επιχειρήσεων εντός σύγχρονων επιχειρηματικών πάρκων, την αποτύπωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα «Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη», το «Εθνικό Μητρώο Υποδομών» με το καθορισμό των «περιοχών υποδοχής» επενδύσεων, την απλούστευση αδειοδότησης για έναρξη βιομηχανικής δραστηριότητας, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανασχεδιασμού και Απλούστευσης Διαδικασιών, τις απλοποιήσεις για τις δημόσιες συμβάσεις, τον πενταετή σχεδιασμό του ΠΔΕ και την επιτάχυνση του έργου της Δικαιοσύνης, που αποτελούν πράγματι σημαντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που μειώνουν δραστικά χρόνο και χρήμα, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για το κράτος. Τολμηρές είναι και οι αλλαγές που εισάγει η νέα νομοθεσία, ώστε να επιτρέψει τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας, ενώ υπάρχει μια σειρά άρθρων με μέτρα για την καταπολέμηση της υποδηλωμένης και αδήλωτης εργασίας.
Είναι γεγονός ότι για πολλά χρόνια, πολλές επενδύσεις στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, παρέμειναν στα «χαρτιά», ενώ για 2.500 αιτήσεις καθυστερεί υπερβολικά η αδειοδότησή τους. Οι επενδυτικοί νόμοι, αντί να λειτουργούν ως αναπτυξιακό εργαλείο, εγκλωβίζουν τους επενδυτές σε διοικητικές διαδικασίες και καθυστερήσεις, στερώντας από τη χώρα και την οικονομία πολύτιμους πόρους και από την  κοινωνία και τους πολίτες, νέες θέσεις εργασίας.
Με τον αναπτυξιακό νόμο που ψηφίστηκε, η κυβέρνηση επιχειρεί μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν. Οι παρεμβάσεις που περιέχονται στον νόμο επιτρέπουν τη διαμόρφωση γόνιμου εδάφους και φιλικού κλίματος για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, αφήνοντας πίσω τα εμπόδια του παρελθόντος.
Η σχέση επενδύσεων προς ΑΕΠ στη χώρα μας είναι σήμερα, στο μισό απ’ ότι ήταν πριν την κρίση, αλλά συγκριτικά και σε χαμηλό ευρωπαικό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις σύμφωνα με τα στοιχεία του 2018, ύψους 10 δις ευρώ περίπου, αν και σε ονομαστικούς όρους έχουν επανέλθει σχεδόν στο 60% των προ κρίσης επιπέδων του 2009, ανέρχονται μόλις στο 6% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ-28 διαμορφώνεται στο 13%.
Υπάρχει, λοιπόν, τεράστια υστέρηση στις μη επιχειρηματικές επενδύσεις και ένα μεγάλο «επενδυτικό χάσμα» μεταξύ Ελλάδας και υπόλοιπης Ευρώπης. Οι δημόσιες επενδύσεις και οι ιδιωτικές επενδύσεις των διαμορφώνονται σήμερα στα 5 δις ευρώ περίπου για τη κάθε κατηγορία, όταν προ κρίσης κυμαινόντουσαν σε 14 δις και 21 δις ευρώ αντίστοιχα. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι επενδύσεις 1,3 δις ευρώ στην οικοδομή, έναντι 15,5 δις προ κρίσης αποτελούν μόνο το 6% του συνόλου των επενδύσεων, όταν στην ΕΕ-28 το αντίστοιχο μέγεθος είναι 25%. Η «επενδυτική άπνοια» της κρίσης μπορεί πλέον να μετατραπεί σε βαθιά «επενδυτική ανάσα» , ώστε η χώρα να έχει σοβαρές πιθανότητες να καλύψει 4 βαθμίδες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και να επανέλθει στην επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- από το Β+.
Τα αρμόδια Υπουργεία προώθησαν ένα ρηξικέλευθο μοντέλο που θα δώσει ισχυρή ώθηση στο επιχειρείν με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και την απασχόληση. Δίνει σημαντικά κίνητρα για αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας και διευκολύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις σε δημόσια ακίνητα. Ξεκάθαρα επιταχύνει τα βήματα τόσο για τη σύσταση όσο και την αδειοδότηση λειτουργίας νέων επιχειρήσεων. Προβλέπει τον ίδιο έλεγχο στοιχείων στο ΓΕ.ΜΗ για όλους τους τύπους εταιρειών, την επιτάχυνση της αξιολόγησης των επενδυτικών φακέλων σε 45 ημέρες, περιβαλλοντική αδειοδότηση σε 30 ημέρες, την ευκολότερη εγκατάσταση των επιχειρήσεων εντός σύγχρονων επιχειρηματικών πάρκων και τη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας 5G. Τα Επιμελητήρια διαθέτουν την οργάνωση και έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σαρωτικών αλλαγών του αναπτυξιακού νόμου με βασικό κίνητρο οι επενδύσεις να αυξάνουν 0,5% ετησίως το ΑΕΠ.
Τέλος ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλης Κορκίδης επισημαίνει πως ο νέος νόμος που ψηφίστηκε απλουστεύει χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες γρήγορα, αλλά όχι πρόχειραενώ ξεκάθαρα στηρίζει τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις που διαχρονικά θέλουν το κράτος υποστηρικτικά δίπλα τους και όχι γραφειοκρατικά απέναντι τους.

Σχολιάστε εδώ