Μιχ. Καλογιαννάκης: Κτηματολόγιο και αντικειμενικές αξίες

Μιχ. Καλογιαννάκης: Κτηματολόγιο και αντικειμενικές αξίες


Του
ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
Προέδρου Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ)


Θα αναρωτηθεί ένας απλός πολίτης: «Μα, καλά, πώς μπορεί να συνδέεται το Κτηματολόγιο με τις αντικειμενικές αξίες;». Η απάντηση είναι απλή. Σε αναπτυγμένες χώρες, που διαθέτουν Κτηματολόγιο εδώ και χρόνια, το Κτηματολόγιο συνδέεται με τις αντικειμενικές αξίες και δύναται να οδηγεί σε δικαιότερη φορολογική πολιτική.

Ας δούμε όμως το πρόβλημα από την αρχή.

Είναι γνωστό ότι οι αντικειμενικές αξίες κάθε άλλο παρά α­ντικειμενικές είναι, ενώ απέχουν αρκετά από τις εμπορικές. Όσες προσπάθειες έχουν γίνει μέχρι στιγμής, δεν έχουν οδηγήσει σε λύση του προβλήματος, είτε γιατί υιοθετούν οριζόντια αντιμετώπιση στις αρχικές τιμές καθορισμού των αντικειμενικών αξιών είτε γιατί αποτελούν προϊόν βιαστικών διαδικασιών, που δεν «σέβονταν τους επαγγελματίες που επιφορτίζονταν με τον υπολογισμό τους έναντι υπερβολικά χαμηλών αμοιβών.

Είναι γνωστό, επίσης, ότι οι αντικειμενικές αξίες καθορίζουν τον υπολογισμό περίπου 20 φόρων που συνδέονται με την ακίνητη περιουσία. Από τον φόρο μεταβίβασης, για όσους έχουν την τύχη να μεταβιβάσουν, την απαλλαγή της πρώτης κατοικίας μέχρι τα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε όλοι όσοι κατοικούμε σε αυτήν τη χώρα.

Είναι γνωστό, ακόμα, ότι το Κτηματολόγιο είναι το πιο αξιόπιστο σύστημα καταγραφής της ακίνητης περιουσίας. Συνεπώς, η σύνδεσή του με τις α­ντικειμενικές αξίες μπορεί να βοηθήσει τεχνικά στον γρηγορότερο και δικαιότερο υπολογισμό τους και αυτό συνιστά έναν από τους βασικούς λόγους που πρέπει να έχουμε Κτηματολόγιο.

Γι’ αυτό, όλοι πρέπει να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους σε αυτό, ακόμα και αν έχει λήξει η περίοδος υποβολής των δηλώσεων.

Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει σε δικαιότερη φορολογική πολιτική και να εκλείψουν οι αδικίες που υπάρχουν στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ και άλλων πολλών φόρων.

Την τελευταία περίοδο, στον δημόσιο διάλογο εμφανίζονται δύο σημαντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Η θεσμοθέτηση του ενιαίου ψηφιακού χάρτη, ο οποίος βασίζεται στο Κτηματολόγιο, και ο υπολογισμός των αντικειμενικών αξιών στις περιοχές εκτός σχεδίου.

Και οι δύο πρωτοβουλίες οδηγούν στον εκσυγχρονισμό της χώρας μας και την εξάλειψη αδικιών, ωστόσο απαιτούν προσοχή. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών στις εκτός σχεδίου περιοχές ανακύπτουν δύο βασικά ζητήματα: Αφενός υπάρχουν από πολυτελείς βίλες μέχρι πολύ παλιές μικρές αγροτικές κατοικίες στην ίδια περιοχή και επομένως δεν είναι εύκολο να υπολογιστούν μαζικά οι αξίες των ακινήτων αυτών.

Αφετέρου δεν υπάρχουν αξιόπιστα γρήγορα εργαλεία για τον δίκαιο υπολογισμό τους.

Επομένως, η λειτουργία του ενιαίου ψηφιακού χάρτη και η διασύνδεσή του με τον υπολογισμό των αντικειμενικών αξίων, καθώς και η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και των Δασικών Χαρτών, είναι ανάγκη να στηριχθούν διακομματικά, με τη στήριξη όλης της κοινωνίας, ώστε να έχουμε δικαίωμα να υποστηρίζουμε ότι κατοικούμε σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.


Σχολιάστε εδώ