Γ. Νικολακόπουλος: Αυξήσεις στις χρεώσεις των τραπεζών

Γ. Νικολακόπουλος: Αυξήσεις στις χρεώσεις των τραπεζών


Του
ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο
και στο ΣτΕ


Είναι τουλάχιστον περίεργο το γεγονός ότι παρά τη βελτίωση των εσόδων των τραπεζών αποφασίσθηκε η αύξηση των προμηθειών για τραπεζικές συναλλαγές και ως εκ τούτου η επιβάρυνση των καταναλωτών σε περίοδο οικονομικής δυσχέρειας. Σημειωτέον ότι πολλές προμήθειες των τραπεζών έχουν κριθεί από τα δικαστήριά μας μη νόμιμες και καταχρηστικές!

Η επιβάρυνση με αυξημένες προμήθειες στις συναλλαγές δημιουργεί και αντικίνητρο στους πολίτες για χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Συνεπώς, θα είναι δύσκολο να επιτευ­χθεί η αύξηση της χρήσης, λ.χ., των καρτών, όταν οι προμήθειες στη χρήση των POS δημιουργούν στον επαγγελματία ένα σημαντικό κόστος για κάθε συναλλαγή και μάλιστα αν η πληρωμή καθοριστεί σε δόσεις, η προμήθεια της τράπεζας επιβάλλεται σε κάθε δόση!

Η νόμιμη αμοιβή των τραπεζών είναι ο τόκος και η δυνατότητα χρήσης του χρήματος. Οι προμήθειες πιστεύω ότι αποτελούν μία μη νόμιμη επιπλέον αμοιβή, που θα οδηγήσει σε διόγκωση κυρίως των δανειακών υποχρεώσεων. Εξάλλου και η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτεύουσα αρχή των τραπεζών, είχε απαγορεύσει την είσπραξη προμήθειας σε δάνεια σε δραχμές και συνάλλαγμα με ελεύθερα διαπραγματεύσιμο επιτόκιο!


Σχολιάστε εδώ