Απορία ψάλτου… βηξ

Απορία ψάλτου… βηξ

Μεγάλο προβληματισμό προκάλεσε σε… υπουργικά (και τραπεζικά) γραφεία η αποκάλυψη του «Π» την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία οι μεν τράπεζες δεν δηλώνουν εμπρόθεσμα στο Κτηματολόγιο τα αναλογούντα δικαιώματα, με σκοπό να αποφύγουν το «κτηματόσημο», τα δε funds απαλλάσσονται –με νόμο– από τα τέλη του Κτηματολογίου.

Αναμένουμε όμως απαντήσεις και… λύσεις.


Σχολιάστε εδώ