45 δισ. ευρώ κόστισε στον λαό η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών!

45 δισ. ευρώ κόστισε στον λαό η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών!

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν βοηθηθεί πολλαπλώς κατά την περίοδο των Μνημονίων, τόσο με ανακεφαλαιοποιήσεις που έγιναν με ιδιωτικά κεφάλαια όσο και με δημόσιο χρήμα –προερχόμενο από δημόσιο δανεισμό– που επιβαρύνει τις πλάτες των φορολογουμένων μονομερώς.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελε­γκτικού Συνεδρίου: «Έως τον Δεκέμβριο του 2016, το ΤΧΣ (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) είχε διοχετεύσει στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο 45,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά, μόνο ένα ελάχιστο μέρος των αναμενόμενων ζημιών θα μπορούσε δυνητικά να ανακτηθεί σε βάθος χρόνου από πιθανή αύξηση της τιμής των μετοχών των συστημικών τραπεζών και τα περισσότερα κεφάλαια του προγράμματος για τις εγχώριες τράπεζες αναμένεται να παραμείνουν μέρος του δημοσίου χρέους της Ελλάδας».


Σχολιάστε εδώ