Όλα πάνε πρύμα…

Πού να γυρίσεις να κοιτάξεις και να πεις: «Δόξα σοι ο Θεός, καλά αρμενίζουμε»… Ότι δεν τρέχουμε πίσω από τους εταίρους μας, και μάλιστα στον τομέα από τον οποίο εξαρτάται το αύριο της Ελλάδας μας…

Οι μισοί μαθητές της χώ­ρας μας είναι λειτουργικά αναλφάβητοι, σύμφωνα με την έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα:
Το 35,8% των μαθητών έχει χαμηλή επίδοση στα Μα­θηματικά, ενώ στην έκθεση του 2009 το ποσοστό ήταν 30,4%, με τον μέσο όρο της ΕΕ να είναι στο 22,2%.

Το 32,7% των μαθητών έχει χαμηλή επίδοση στις Φυσικές Επιστήμες, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 20,6%, με το ελληνικό ποσοστό να έχει αυξηθεί από το 25,3% του 2009.

Χαμηλή επίδοση στην ανάγνωση καταγράφει το 27,3% των μαθητών, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 19,7% και το αντίστοιχο ελληνικό ποσοστό του 2009 ήταν 21,3%.

Απεναντίας, η χώρα μας είναι σε πολύ καλύτερο σημείο από την Ευρώπη στην πρόωρη εγκατάλειψη των σπουδών από φοιτητές ηλικίας 18 – 24 ετών με ποσοστό 4,7%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 10,6%.


Σχολιάστε εδώ