Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ανακοίνωσε η Alpha…

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ανακοίνωσε η Alpha…

το οποίο θα ισχύσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, με αρκετά μπόνους.

Προσφέρει τη νόμιμη αποζημίωση αυξημένη από 10% μέχρι 100%, ενώ στους γονείς ανηλίκων δίνεται εφάπαξ ποσό από 10.000 μέχρι 20.000 ευρώ.


Σχολιάστε εδώ