Όρθριοι ύμνοι των Αίνων της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού – Ψάλλει ο Θ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

Όρθριοι ύμνοι των Αίνων της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού – Ψάλλει ο Θ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

Όρθριοι ύμνοι των Αίνων της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού  Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

Χαίροις ὁ ζωηφόρος Σταυρός, τῆς εὐσεβείας τὸ ἀήττητον τρόπαιον, ἡ θύρα τοῦ Παραδείσου, ὁ τῶν πιστῶν στηριγμός, τὸ τῆς Ἐκκλησίας περιτείχισμα· δι᾿ οὗ ἐξηφάνισται, ἡ φθορὰ καὶ κατήργηται, καὶ κατεπόθη, τοῦ θανάτου ἡ δύναμις, καὶ ὑψώθημεν, ἀπὸ γῆς πρὸς οὐράνια. Ὅπλον ἀκαταμάχητον, δαιμόνων ἀντίπαλε, δόξα Μαρτύρων Ὁσίων, ὡς ἀληθῶς ἐγκαλλώπισμα, λιμὴν σωτηρίας, ὁ δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Βίντεο: Vyzantinos1

ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ ΑΙΝΕΣΑΤΩ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ…
ΑΙΝΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΑΥΤΟΥ…
ΤΑ ΣΤΙΧΗΡΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ…
ΚΑΙ ΤΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ…
ΤΩΝ ΟΡΘΡΙΩΝ ΥΜΝΩΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΨΑΛΛΕΙ-ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΙΣΟΚΡΑΤΩΝ Ο ΑΡΧΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΑΡΧΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ


Σχολιάστε εδώ