Σημαντικές πρωτοβουλίες παίρνει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδας…

Σημαντικές πρωτοβουλίες παίρνει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδας…

Σημαντικές πρωτοβουλίες παίρνει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδας και ορθώς το ΥΠΕΞ ενισχύει τις πρωτοβουλίες αυτές, όχι μόνο για λόγους πολιτικούς αλλά και γιατί βελτιώνεται η εικόνα της χώρας σε ένα συγκεκριμένο κοινό, το οποίο μπορεί να προσελκύσει η τουριστική αγορά της χώρας μας.

exofrenikos@hotmail.com


Σχολιάστε εδώ