Με νέα επωνυμία η Μυτιληναίος στο ΧΑ

Με νέα επωνυμία η Μυτιληναίος στο ΧΑ

Από την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019, η επωνυμία της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.” με διακριτικό τίτλο “MYTILINEOS”.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2019, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη μεταβολή της επωνυμίας της από “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” σε “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.” με διακριτικό τίτλο “MYTILINEOS”.

Την 17.07.2019, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με απόφασή του, η οποία καταχωρίσθηκε αυθημερόν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ενέκρινε τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίαση της 29 Αυγούστου 2019 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι από την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019, η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.” με διακριτικό τίτλο “MYTILINEOS”.


Σχολιάστε εδώ