Απαιτείται ριζική ανατροπή του σημερινού Συστήματος Υγείας

Απαιτείται ριζική ανατροπή του σημερινού Συστήματος Υγείας

-Προσαρμοσμένο στην τεχνολογική πρόοδο

Η εξαγγελία του πρωθυπουρ­γού κ. Μητσοτάκη για την αποπεράτωση και λειτουργία του Νοσοκομείου στην Κάρπαθο είναι σημαντικό γεγονός. Θα είχε ιδιαίτερα αξία εάν υπήρχε και αναφορά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας του νησιωτικού πληθυσμού της χώρας.

Το ΕΣΥ (Εθνικό Σύστημα Υγείας), που καθιερώθηκε το 1983, πρόσφερε υπηρεσίες ανεκτίμητες στα χωριά και στις πόλεις, αλλά ανήκει πλέον στην Ιστορία. Απαιτείται σήμερα η εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Υγείας, προσαρμοσμένου στις τεχνολογικές προόδους. Επιμέρους παρεμβάσεις κατά το παρελθόν δεν απέδωσαν σημαντικά στην αναβάθμισή του. Και η αναμενόμενη ενί­σχυση του προσωπικού με 1.500 υπαλλήλους μόνο προ­σωρινή βελτίωση θα αποφέρει.

Η αύξηση των νοσοκομειακών κλινών κατά 4.000 τη δεκαετία 1990 – 2000, διά της κατασκευής των νέων νοσοκομείων, εκ των οποίων έξι πανεπιστημιακών, προσέφερε βελτίωση της ξενοδοχειακής παροχής, δυστυχώς όμως το πρόβλημα υπάρχει (τα ράντζα παραμένουν και οι ασθενείς συνωστίζονται στις εφημερίες για την εισαγωγή στα νοσοκομεία).

Για την παροχή ουσιαστικών και αξιοπρεπών υπηρεσιών Υγείας στον πολίτη απαιτείται η ριζική ανατροπή του υπάρχο­ντος συστήματος, με βαθύτατες και ουσιαστικές τομές στη λειτουργία των επιμέρους κλάδων-τομέων (υποδομές, προσωπικό, ιατρικό νοσηλευτικό – τεχνικό – ιατρικό εξοπλισμό, προμήθειες κ.λπ.).

Ενδεικτικά και περιληπτικά αναφέρουμε τι πρέπει να γίνει στον τομέα των υποδομών:
α) Λειτουργία 1ης – 2ης – 3ης φροντίδας (αριθμός κλινών νοσηλείας – ΜΕΘ – χειρουργείων – ημερήσιας νοσηλείας).
β) Ασφαλής και συνεχής λειτουργία σύμφωνα με τη νομοθεσία, π.χ., ενεργητική – παθητική πυροπροστασία – υποσταθμός – ηλεκτροπαραγωγή (Η/Ζ) – αδιάλειπτη λειτουργία ιατρικού εξοπλισμού κ.λπ.
γ) Αναλυτική καταγραφή του ιατρικού εξοπλισμού (χρόνος κατασκευής – δυνατότητες λειτουργίας κ.λπ.).
δ) Απαιτούμενο προσωπικό (ιατρικό κ.λπ.), σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου, αντίστοιχο με αυτό που υπηρετεί σήμερα.


Σχολιάστε εδώ