ΕΛΣΤΑΤ: Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

ΕΛΣΤΑΤ: Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Απρίλιο 2019. Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τον μήνα Απρίλιο 2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018, παρατηρήθηκε αύξηση των επισκεπτών των Μουσείων κατά 21,8%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 25,0% και αύξηση των εισπράξεων κατά 19,9% (Πίνακας 1).

Στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά τον μήνα Απρίλιο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018, παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 19,4%, ο αριθμός των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου παρουσίασε αύξηση κατά 24,8%, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 18,4% (Πίνακας 1).

Κατά το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019, παρατηρείται αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2018 κατά 9,2% στους επισκέπτες των Μουσείων και αύξηση κατά 5,9% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 16,1% (Πίνακας 2).

Στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 10,3% και αύξηση κατά 11,1% των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 14,4% (Πίνακας 2).
Σχολιάστε εδώ