Νέα Ελληνικά Γ’ Λυκείου – Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

Νέα Ελληνικά Γ’ Λυκείου – Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

Συγγραφέας
Άννα Σιάτρα


  • Θεωρία, Οδηγίες, Εφαρμογές Γλώσσας Και Έκθεσης
  • Θεωρία, Εφαρμογές Λογοτεχνίας
  • 33 Αναλυμένοι Θεματικοί Κύκλοι
  • Προτεινόμενο Λεξιλόγιο Για Κάθε Θεματικό Κύκλο
  • 47 Κριτήρια Αξιολόγησης Συνεξέτασης

>> Το Βιβλίο Συνοδεύεται Από CD-ROM , Στο Οποίο Θα Βρει Κανείς Απαντήσεις Όλων Των Ασκήσεων Και Των Κριτηρίων Αξιολόγησης.

Σκοπός Του Βιβλίου Είναι Να Οξύνει Την Κριτική Αντίληψη Του Μαθητή Μέσω Της Πληθώρας Και Ποικιλίας Ασκήσεων Γλώσσας Και Λογοτεχνίας, Ενώ Ταυτόχρονα Να Διευρύνει Την Αναγνωστική Του Ικανότητα Με Κείμενα Κάθε Τύπου (Πεζά – Ποιητικά), Ώστε Να Ανταποκριθεί Με Επιτυχία Στις Απαιτήσεις Της Νέας Μορφής Εξέτασης Των Νέων Ελληνικών Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Περιέχει Θεωρία Τόσο Της Έκθεσης Όσο Και Της Λογοτεχνίας Με Πολλές Εφαρμογές Για Τη Μέγιστη Δυνατή Εμπέδωση.
Αποτελεί, Παράλληλα, Πολύτιμο Εργαλείο Για Τον Εκπαιδευτικό, Καθώς Μπορεί Να Αξιοποιήσει Κείμενα Κάθε Μορφής Και Κριτήρια Αξιολόγησης, Ώστε Να Ελέγχει Την Επίτευξη Των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων Της Διδασκαλίας Του Μαθήματος.

Δείτε Περιεχόμενα, Δείγμα Του Βιβλίου Σε Pdf 


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ

Κατηγορία: Γ’ Λυκείου Φιλολογικά
ISBN 978-960-456-525-2 


Σχολιάστε εδώ