Αυξάνονται και πληθύνονται οι μετακλητοί…

Αυξάνονται και πληθύνονται οι μετακλητοί…

Σαν πολλοί μετακλητοί δεν έχουν αρχίσει να μαζεύονται στο Μαξίμου και στον ευρύτερο κυβερνητικό κύκλο; Μήπως, κύριε πρωθυπουργέ, πρέπει να γνωστοποιηθεί μέσω μιας κυβερνητικής ανακοίνωσης πόσοι μετακλητοί έχουν προσληφθεί μέχρι σήμερα στο Μαξίμου και γύρω από αυτό;

Με ονόματα και διευθύνσεις, για να ξέρουμε ποια είναι τα προσόντα τους και η αμοιβή του καθενός αλλά και ποιο είναι το αντικείμενο της δουλειάς τους, ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή διαβολή… Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει τον λόγο.


Σχολιάστε εδώ