Υποχρεωμένη η Digea να μειώσει τα τέλη που πληρώνουν τα κανάλια

Υποχρεωμένη η Digea να μειώσει τα τέλη που πληρώνουν τα κανάλια

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Τη δυνατότητα να μειωθεί το κόστος μετάδοσης του σήματος των τηλεοπτικών εκπομπών των σταθμών εθνικής εμβέλειας και των περιφερειακών σταθμών έχει στα χέρια της η ΕΕΤΤ, αλλά δεν ενεργοποιεί τη σχετική νομοθεσία. Καθώς η Digea είναι ο μοναδικός πάροχος τηλεοπτικού σήματος, τα τιμολόγιά της τελούν υπό τον έλεγχο του κράτους, όπως ορίζεται από τη σχετική σύμβαση.

Η κερδοφορία της εταιρείας έχει ανώτατο όριο, το οποίο φτάνει στο 10% και δεν μπορεί να το υπερβαίνει, όπως συνέβη με τα οικονομικά αποτελέσματα της τελευταίας χρήσης, που έφτασε το 30%. Από την όλη εξέλιξη είναι κυρίως ζημιωμένοι οι σταθμοί εθνικής εμβέλειας, που πληρώνουν κοντά στα 2 εκατ. ευρώ ετησίως και από το μέρισμα έλαβαν το ποσό των 200.000 ευρώ, όπως αναφέρουν πληροφορίες. Αν είχε επιλεγεί η εφαρμογή της νομοθεσίας, τότε η μείωση για κάθε σταθμό εθνικής εμβέλειας θα ήταν για τα τέλη μετάδοσης του σήματος κοντά στα 600.000 ευρώ. Από τη μείωση αυτή των τιμολογίων θα μπορούσαν να ωφεληθούν άμεσα και οι περιφερειακοί σταθμοί, που δυσκολεύονται να πληρώσουν το ενοίκιο προς την Digea.

typologies.gr


Σχολιάστε εδώ