ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ – Φωτογραφικά Τεκμήρια Κέας (Εγκαίνια έκθεσης)

ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ – Φωτογραφικά Τεκμήρια Κέας (Εγκαίνια έκθεσης)

Ο Δήμος Κέας σε συνεργασία με τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση KEOS CULTURE προχώρησε στη συλλογή, καταγραφή και ψηφιοποίηση παλαιών φωτογραφιών του νησιού. Μετά από αναγγελία στην ιστοσελίδα του Δήμου, τη διάδοση μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, την έρευνα σε φωτογραφικά αρχεία μουσείων, σε προσωπικές και οικογενειακές συλλογές συγκεντρώθηκαν 1600 φωτογραφίες.

Από αυτές επιλέχθηκαν περίπου 500 φωτογραφίες, οι οποίες εκτίθενται στην έκθεση Βιόσφαιρα “Φωτογραφικά τεκμήρια Κέας”, που πραγματοποιείται από την 1η έως τις 25 Αυγούστου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας, στο Ιστορικό Δημαρχείο Ιουλίδας και στο Πνευματικό Κέντρο Κορησσίας «Στυλιανός Ρέστης». Η συγκέντρωση του φωτογραφικού υλικού χρονικά εκτείνεται από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τη δεκαετία 1970.

Η προσπάθεια αυτή έχει ως στόχο τη δημιουργία Φωτογραφικού Αρχείου Κέας, προσβάσιμο σε όλους, του οποίου θεματοφύλακας θα είναι ο Δήμος Κέας, σύμφωνα με τους όρους παραχώρησης των κατόχων του φωτογραφικού υλικού. Φιλοδοξεί να αποτελέσει, τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για τους επισκέπτες της Κέας, μια πολύτιμη πηγή γνώσης για την παράδοση του νησιού, τα ήθη και τα έθιμά του. Παράλληλα, θα μπορέσουν να αντληθούν σημαντικές πληροφορίες για την κοινωνία και τη φυσιογνωμία του. Το Φωτογραφικό Αρχείο Κέας ως χώρος τεκμηρίωσης και αποτύπωσης πτυχών της νεότερης ιστορίας του νησιού, θα εξυπηρετήσει ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τέλος, σκοπό θα έχει την προστασία, τη διαφύλαξη και την προβολή του συλλεγόμενου φωτογραφικού υλικού. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί με επιμονή και αφοσίωση, ώστε να δημιουργηθεί ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο αρχείο προς όφελος των μελλοντικών γενεών.


Θέλετε να βοηθήσετε;

Εάν κατέχετε ή αν γνωρίζετε φωτογραφικό υλικό που μπορεί να συνδράμει την προσπάθειά μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Δήμος Κέας T. 22883 60020
email: info@kea.gr

Ώρες λειτουργίας έκθεσης Βιόσφαιρα”Φωτογραφικά Τεκμήρια Κέας”

Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας  | Καθημερινά εκτός Τρίτης 8:30-16:00
Ιστορικό Δημαρχείο Ιουλίδας & Πνευματικό Κέντρο Κορησσίας “Στυλιανός Ρέστης” | Καθημερινά εκτός Τρίτης 11:00-13:00 & 19:00-22:00

Δείτε εδώ τον κατάλογο της έκθεσης.


Σχολιάστε εδώ