Εντός τετραετίας…

Εντός τετραετίας…

Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται μεν στις άμεσες κυβερνητικές προτεραιότητες, πλην όμως στα ενδεικτικά συμφωνημένα μέτρα της προηγούμενης κυβέρνησης, στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας από τους «θεσμούς», υπάρχει η δέσμευση για ολοκλήρωση του 45% των κτηματολογικών χαρτών καθώς και η κύρωση τόσο των κτηματολογικών όσο και των Δασικών Χαρτών.


Σχολιάστε εδώ