Ο ΟΣΔΕΛ υλοποιεί για πρώτη φορά Πρόγραμμα Αρωγής Συγγραφέων

Ο ΟΣΔΕΛ υλοποιεί για πρώτη φορά Πρόγραμμα Αρωγής Συγγραφέων

O ΟΣΔΕΛ ξεκινά για πρώτη φορά την υλοποίηση Προγράμματος Αρωγής σε συγγραφείς που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια.

Αποτελεί διεθνή πρακτική των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης να διαθέτουν μέρος των εσόδων τους για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΣΔΕΛ τα τελευταία χρόνια ενισχύει συστηματικά πολιτιστικές δράσεις ενώ παράλληλα έχει ανταποκριθεί σε μεμονωμένα αιτήματα δικαιούχων που έχρηζαν στήριξης λόγω αιφνίδιων και σοβαρών προβλημάτων υγείας. Έτσι, διαπιστώνοντας τη δεινή οικονομική θέση στην οποία βρίσκεται μερίδα συγγραφέων, ο ΟΣΔΕΛ προχώρησε στη σύλληψη και οργάνωση του νέου προγράμματος αρωγής προκειμένου να στηρίξει σε ευρύτερη βάση τους συγγραφείς που θα αιτηθούν συμμετοχή τους σε αυτό.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για το Α’ πρόγραμμα Αρωγής ανέρχεται σε 50.000 Eυρώ, τα οποία προέρχονται από τα παραγραφέντα δικαιώματα δικαιούχων του ΟΣΔΕΛ, δηλαδή ποσά που έχουν διανεμηθεί πριν από το 2006 και οι δικαιούχοι δεν εμφανίστηκαν για να τα εισπράξουν. Τα ποσά αυτά έχουν παραγραφεί σύμφωνα με το ν.4481/2017 και η Γενική Συνέλευση του ΟΣΔΕΛ αποφάσισε να διατεθεί μέρος αυτών για το Πρόγραμμα Αρωγής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συγγραφείς άνω των 50 ετών που έχουν ετήσιο μέσο όρο εισοδήματος μικρότερο από 7.500 Ευρώ τα τελευταία τρία έτη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους – τις οποίες θα εξετάσει 7μελής Επιτροπή – μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των αιτούντων/ουσών και όσων επιλεγούν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής στο Α’ πρόγραμμα αρωγής συγγραφέων καθώς και για την αίτηση υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΣΔΕΛ (www.osdel.gr).


Σχολιάστε εδώ