Επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η Έκθεση Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ

Επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η Έκθεση Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ

Ο νέος Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Χ. Ράμμος, μαζί με τον Αντιπρόεδρο Μ. Σακκά επισκέφθηκαν την Τρίτη 16 Ιουλίου τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας  Π. Παυλόπουλο και του ενεχείρισαν την Έκθεση Πεπραγμένων της Αρχής του έτους 2018.

Κατά την διάρκεια της εν λόγω συνάντησης ο Πρόεδρος της Αρχής ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την τρέχουσα κατάσταση της ΑΔΑΕ και για τον σχεδιασμό του σε σχέση με τη λειτουργία της Αρχής και την εν γένει αναβάθμισή της.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον Χ. Ράμμο για την επιλογή του, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην Αρχή και ενθάρρυνε τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Αρχής στην εκτέλεση του έργου τους.

Ο  Αντιπρόεδρος Μ. Σακκάς ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για επί μέρους θέματα των πεπραγμένων του παρελθόντος ημερολογιακού έτους.

Φωτο: Ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χ. Ράμμος (αριστερά) και ο Αντιπρόεδρος Μ. Σακκάςπαρέδωσαν σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Π. Παυλόπουλο τηνΈκθεση Πεπραγμένων της Αρχής.


Σχολιάστε εδώ