Οι 6 στις 10 κερδίζουν!

Οι 6 στις 10 κερδίζουν!

Οι έξι στις δέκα επιχειρήσεις είναι κερδοφόρες, οι δε τέσσερις ζημιογόνες, όπως προκύπτει από τη μελέτη της ICAP DataBank σε δείγμα 1.239 επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, οι 754 ήταν κερδοφόρες, με κέρδη περίπου 4,4 δισ. ευρώ, και οι 485 ζημιογόνες. Ως προς τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται, οι 280 είναι βιομηχανικές, οι 300 εμπορικές, οι 547 παροχής υπηρεσιών και οι υπόλοιπες 112 δραστηριοποιούνται στον τουριστικό και στον κατασκευαστικό κλάδο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ICAP Νικήτα Κωνσταντέλλο, «Ο ελληνικός εταιρικός τομέας παρουσιάζει συνεχώς βελτίωση στα οικονομικά του αποτελέσματα από το 2015 και μετά, τάση που συνεχίστηκε και το 2018».


Σχολιάστε εδώ