Ψάχνουν για στελέχη

Ψάχνουν για στελέχη

Το 35,6% των επιχειρήσεων του παραγωγικού τομέα της οικονομίας έχει δυσκολία στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ.

Συγκεκριμένα, μία στις τρεις επιχειρήσεις δυσκολεύεται να βρει κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό. Το ποσοστό είναι υψηλότερο στις εξωστρεφείς (45,9%) και στις μεγάλες επιχειρήσεις (44,7%).

Η απουσία κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού είναι εντονότερη στους κλάδους της ενέργειας και των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών.


Σχολιάστε εδώ