Επιπολαιότητες…

Επιπολαιότητες…

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου η κυβέρνηση ρυθμίζει κατεπείγοντα θέματα, καθώς μετά τη διάλυση της Βουλής δεν υφίσταται δυνατότητα τακτικής νομοθέτησης.

Ένα από αυτά είναι η παράταση, για ένα έτος, της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Κτηματολογίου. Θα έχει όμως αναδρομική ισχύ;


Σχολιάστε εδώ