Δυσφορία για τις παρατάσεις

Δυσφορία για τις παρατάσεις

Γράφει ένας ανάδοχος από τη Βόρεια Ελλάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την περαίωση των τρεχουσών μελετών το έτος 2021 έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που καθιστά αδύνατη την παραβίαση της δοθείσης παράτασης, διότι εκτροχιάζονται ολοκληρωτικά οι χρόνοι περαίωσης και παράδοσης των μελετών κτηματογράφησης».


Σχολιάστε εδώ