6 τρισ. ευρώ ο τζίρος του χονδρικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση!

6 τρισ. ευρώ ο τζίρος του χονδρικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση!

«Το χονδρικό εμπόριο συμβάλλει σημαντικά στη λειτουργία της οικονομίας των χωρών της ΕΕ, με σχεδόν 2 εκατ. επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στον τομέα», επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τα παρακάτω στοιχεία που παραθέτει:

Ο κύκλος εργασιών του χονδρικού εμπορίου στην ΕΕ αυξήθηκε από 5,5 τρισ. ευρώ το 2008, πριν από την οικονομική κρίση, σε 6 τρισ. ευρώ το 2018, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,3% και συνολικό ρυθμό αύξησης 10,3%.

Η προστιθέμενη αξία του χονδρικού εμπορίου ανήλθε σε 660 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 5% της συνολικής προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ.

Το χονδρικό εμπόριο είναι ένας από τους μεγαλύτερους τομείς στην ΕΕ όσον αφορά τη συμβολή του στην απασχόληση, με 10,6 εκατ. θέσεις εργασίας, που αντιπροσωπεύουν το 5% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ.


Σχολιάστε εδώ