Όλα για ένα καλό πόστο

Όλα για ένα καλό πόστο

Δυστυχώς, το έχουμε ξαναπεί. Η κρίση έπληξε σοβαρά την ήδη τραυματισμένη Διπλωματική Υπηρεσία. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, το μοναδικό κίνητρο είναι η εξασφάλιση της εύνοιας της πολιτικής ηγεσίας, προκειμένου να υπάρξει μια καλή μετάθεση στο εξωτερικό.

Και έτσι χάθηκε το δημιουργικό πνεύμα, η διαφωνία και η ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων και η επιβολή του ενός ανδρός αρχή… Με αρνητικότατες συνέπειες φυσικά στη λειτουργία της Διπλωματικής Υπηρεσίας, στην προβολή της εικόνας στο εξωτερικό, στη διαμόρφωση μια συλλογικής εξωτερικής πολιτικής και αποτελεσματικής προώθησης των συμφερόντων της χώρας στο εξωτερικό.

Οι διευθύνσεις και κυρίως οι αρχές εξωτερικού πρέπει να επανιδρυθούν, διαφορετικά θα γίνονται όλο και πιο διακοσμητικές…

exofrenikos@hotmail.com


Σχολιάστε εδώ