Έλα τώρα… και μετά ξανάρχεσαι

Έλα τώρα… και μετά ξανάρχεσαι

Όσοι δυσκολεύονται να δηλώσουν εμπρόθεσμα την ακίνητη περιουσία τους συνίσταται να προσέρχονται στα γραφεία κτηματογράφησης πριν από τη λήξη των προθεσμιών, να πιστοποιείται η εμπρόθεσμη προσέλευσή τους και να ορίζεται ραντεβού σε μεταγενέστερο χρόνο, προκειμένου να υποβάλουν χωρίς ταλαιπωρία τις δηλώσεις ιδιοκτησίας τους όταν θα έχουν συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.


Σχολιάστε εδώ