Εντοπισμός κατόπιν εορτής…

Εντοπισμός κατόπιν εορτής…

Σε σχέση με τον εντοπισμό του ακινήτου τους, εάν οι πολίτες προτίθενται να υποβάλουν τοπογραφικό διάγραμμα, αλλά καθυστερεί η σύνταξή του, μπορούν να υποβάλουν εντός προθεσμίας τη δήλωσή τους, δεσμευόμενοι όμως με υπεύθυνη δήλωση για την υποβολή του τοπογραφικού αμέσως μόλις αυτό συνταχθεί, ώστε η δήλωσή τους να μπει σε διαδικασία επεξεργασίας.

Φωτό: geomatic-engineering.gr


Σχολιάστε εδώ