ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ: Να μην υποβαθμισθεί η λειτουργία των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Ψυχολόγων

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ: Να μην υποβαθμισθεί η λειτουργία των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Ψυχολόγων

Επίστολή πρός τους Διοικητή ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ, Υποδιοικητή ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ, Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας αλλά και κοινοποίηση στον Υπουργό Υγείας ακι την Διοικήτρια 2ης ΥΠΕ έστειλε το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ ώτε να μην υποβαθμισθεί η λειτουργία των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Ψυχολόγων του ΘΡΙΑΣΙΟΥ Νοσοκομείου.

Η ανακοίνωση:

«Η σχεδιαζόμενη μετακίνηση των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Ψυχολόγων σε ακατάλληλους χώρους είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της λειτουργίας τους, με αρνητικές συνέπειες όχι μόνο για τους εργαζόμενους αλλά κυρίως στους εκατοντάδες συνανθρώπους που εξυπηρετούνται από τα αντίστοιχα τμήματα.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας στελεχώνεται από δέκα (10) Κοινωνικούς Λειτουργούς (εκ των οποίων δύο απουσιάζουν με απόσπαση και άδεια απουσίας) και στεγάζεται σε δύο γραφεία (πέντε Κοινωνικοί Λειτουργοί σε κάθε γραφείο) στα οποία υπάρχει πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία και κινητικές δυσκολίες και δυνατότητα για πραγματοποίηση ατομικών και οικογενειακών συνεδριών.

Σύμφωνα με το βιβλίο της Ημερήσιας Κίνησης, την τελευταία τετραετία, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας προσέφερε βοήθεια σε 22.571 άτομα, πολλοί εκ των οποίων, λόγω και της κοινωνικής σύνθεσης του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής, ανήκουν στις λεγόμενες «ευάλωτες κοινωνικές ομάδες».

Η σχεδιαζόμενη, με επιμονή του διοικητή του νοσοκομείου, μετακίνηση των μισών εργαζομένων του Τμήματος σε χώρο ακατάλληλο και πολύ μικρότερο, που δεν επαρκεί ούτε για την τοποθέτηση των γραφείων και πολύ περισσότερο για την προσφορά στήριξης σε άτομα, που χαρακτηρίζονται ως «κοινωνικά περιστατικά» (άστεγοι, χρήστες ουσιών κ.λ.π) δεν πληροί τις προδιαγραφές του Προεδρικού Διατάγματος 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α/96, «Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφάλειας και Υγείας στους χώρους Εργασίας) και επιπλέον θα οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων συνανθρώπων μας και σε ακατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους.

Ιδιαίτερα, χρειάζεται να ληφθεί υπόψη ότι λόγω της ιδιαιτερότητας των ατόμων που βοηθούνται από τους κοινωνικούς λειτουργούς, απαιτείται ο εργασιακός χώρος να έχει επαρκή αερισμό από το εξωτερικό περιβάλλον, φυσικό φωτισμό, και δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε έξοδο διαφυγής ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της ασφάλειας των εργαζομένων.

Αντίστοιχα, στο Ιατρείο Ψυχολογικής Υποστήριξης του τμήματος των ψυχολόγων προσφέρονται υπηρεσίες σε 120 συνανθρώπους μηνιαίως. Μέχρι σήμερα το Ιατρείο λειτουργεί καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ., με την ετήσια κίνηση (το 2018) να φτάνει τα 1400 περιστατικά.

Η σχεδιαζόμενη, με επιμονή του διοικητή του νοσοκομείου, μετακίνηση του Τμήματος των ψυχολόγων σε άλλο χώρο, χωρίς τον κατάλληλο σχεδιασμό, θα έχει σαν αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία του Ιατρείου την Τρίτη και να μειωθούν οι ώρες λειτουργίας τη Δευτέρα και Τετάρτη, με προφανές αποτέλεσμα να υπάρχει και εδώ μείωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων συνανθρώπων. Επιπλέον, λόγω της ιδιαιτερότητας των ατόμων που δέχονται ψυχολογική βοήθεια στα ιατρεία ψυχολογικής υποστήριξης και ψυχομετρικού ελέγχου, απαιτείται ο εργασιακός χώρος να διαφυλάττει την ατομικότητα και την ψυχική ηρεμία των ασθενών χωρίς παρεμβολές και εξωτερικούς θορύβους.

Επισημαίνουμε ότι η επέκταση του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος και η δημιουργία διεπιστημονικής ομάδας, που συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών εκατοντάδων λαϊκών οικογενειών και αποτελούσε χρόνιο αίτημα του Σωματείου μας και των μαζικών φορέων της περιοχής, μπορεί να γίνει με τρόπο που δεν θα δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία άλλων τμημάτων.

Καλούμε το διοικητή του νοσοκομείου να εγκαταλείψει την απαράδεκτα απαξιωτική συμπεριφορά, με την οποία αντιμετώπισε και προσπάθησε να εξασφαλίσει τη «συναίνεση» των εργαζομένων, με πολυετή προσφορά, των αντίστοιχων τμημάτων και να λάβει σοβαρά υπόψη τις απόψεις και τις προτάσεις τους.

Ξεκαθαρίζουμε ότι θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο τη λειτουργία των παραπάνω τμημάτων καθώς και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των εξυπηρετούμενων συνανθρώπων μας».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Βαρδαβάκης Μανώλης

Ο Γραμματέας
Ιωαννίδης Παναγιώτης


Φωτο: thriassio-hosp.gr


Σχολιάστε εδώ