Διχασμένη Αιτωλοακαρνανία

Διχασμένη Αιτωλοακαρνανία

Από το Κτηματολόγιο διευκρινίζεται πως στην Αιτωλοακαρνανία υλοποιούνται δύο μελέτες, στις οποίες ισχύουν διαφορετικές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων.

Για τη μία η προθεσμία είναι η 10η Ιουνίου για τους κάτοικους εσωτερικού και για τη δεύτερη η αντίστοιχη προθεσμία είναι η 8η Ιουλίου. Αναλυτικές πληροφορίες και περιοχές στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου.


Σχολιάστε εδώ