Στο 25,14% η πραγματική ανεργία!

Στο 25,14% η πραγματική ανεργία!

Ανάλογα με το πώς παρουσιάζονται τα νούμερα, πλασάρονται και οι αναλύσεις για την πραγματική εικόνα στον τομέα που έχει γίνει η έρευνα. Έτσι, σύμφωνα με την έκθεση της ΓΣΕΕ, αν συνυπολογισθεί «η αποθάρρυνση αναζήτησης εργασίας και η αναγκαστική υποαπασχόληση, ήτοι 234.000 άτομα, τότε το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 25,14%».

Οι λόγοι που η ανεργία παρουσιάζει μείωση στην Ελλάδα είναι η φυγή των νέων στο εξωτερικό, η υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ και η δημιουργία θέσεων εργασίας –επισφαλών και χαμηλής αμοιβής– από τον ιδιωτικό τομέα.

Το Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ εκτιμά ότι το ποσοστό της ανεργίας θα υποχωρήσει κάτω από το 10% μετά το 2025.

Για τη σύγκριση του πού ήμασταν και πού βρισκόμαστε παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία:

• Το 2010, σε σύνολο 1.850.593 ασφαλισμένων, πλήρους απασχόλησης ήταν 1.521.404 και μερικής απασχόλησης 320.566, με μέσες τακτικές αποδοχές 1.247 ευρώ και μέσο ημερομίσθιο 54,46 ευρώ.

• Το 2018, σε σύνολο 2.396.602 ασφαλισμένων, πλήρους απασχόλησης ήταν 1.702.825 και μερικής απασχόλησης 696.825, με μέσες τακτικές αποδοχές 898,59 ευρώ και μέσο ημερομίσθιο 42,89 ευρώ.


Σχολιάστε εδώ