Ναυαγεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης χρεών

Ναυαγεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης χρεών

Από τις 6.786 αιτήσεις μόνο οι 2.009 έχουν πάρει το ok

-Άμεση ανάγκη να δοθούν λύσεις που θα ξεμπλοκάρουν την Αγορά και θα σώσουν πάρα πολλές επιχειρήσεις

Η εξαγγελία της σύστασης εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης χρεών, που θα έχει λόγο για κάθε οφειλή, στο Δημόσιο, σε τράπεζες και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημιούργησε πάρα πολλές ελπίδες για τη σωτηρία επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταίρων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών.

Και πράγματι, σε αυτό το κλίμα άρχισε να λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια περίπου. Κάποιοι από τους πιστωτές, όμως, θεώρησαν ότι αυτό το νέο «εργαλείο» εισάγει καινά δαιμόνια, δίνει λόγο και στον οφειλέτη, οπότε δεν θα έχει πλέον το μονοπώλιο η τράπεζα και το Δημόσιο.

Στην πράξη αποδείχθηκε ότι συνέχισαν στην ίδια ρότα. Ούτε καν μπαίνουν στον κόπο να συζητήσουν τις προτάσεις των οφειλετών, που ήταν στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων τους ώστε να είναι συνεπείς στη ρύθμιση που αποδέχονται.
«Αυτοί είναι οι όροι μας, ή τους αποδέχεστε ή πάμε σε πλειστηριασμούς, κατασχέσεις και… φυλακή».

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο τον εξωδικαστικό μηχανισμό, που σε άλλες χώρες της ΕΕ λειτουργεί χωρίς προβλήματα και με τις λύσεις που δίνει σώζονται οφειλέτες.

Εδώ, παρά τις τεράστιες καθημερινές προσπάθειες που καταβάλλει ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης, μόλις 2.009 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύ­θεροι επαγγελματίες και αγρότες (1 στους 3,4 οφειλέτες) έχουν ολο­κληρώσει τη διαδικασία από τις 6.786 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, ενώ 60.831 είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης. Να σημειω­θεί ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να ξεσφίξει τη θηλιά που βάζουν οι δανειστές.


Σχολιάστε εδώ