ΕΝΦΙΑ: Έρχεται Λίφτινγκ με νέα μείωση – Δείτε πόσα θα πληρώσετε

ΕΝΦΙΑ: Έρχεται Λίφτινγκ με νέα μείωση – Δείτε πόσα θα πληρώσετε

-Μεγαλύτερες εκπτώσεις σε περισσότερους φέρνει η τροπολογία που κατατέθηκε η κυβέρνηση στη Βουλή.
-Κανένας όμως δεν μπορεί να κερδίσει μείωση ΕΝΦΙΑ πάνω από 100 ευρώ.

Χωρίς να παραβιάζεται το «ταβάνι» έκπτωσης των 100 ευρώ, διευρύνεται ο αριθμός των φορολογουμένων που θα έχουν έχουν μείωση στον ΕΝΦΙΑ του 2019 όπως δείχνει η τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

Σημειώνεται ότι «αφενός προβλέπεται ότι όταν η μείωση του 30% είναι μικρότερη ή ίση των 100 ευρώ, τότε αυτή λαμβάνεται ολόκληρη και, αφετέρου, διευρύνεται ο αριθμός των φορολογουμένων, οι οποίοι θα λάβουν τη μείωση, γιατί στην αξία της ακίνητης περιουσίας που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγησή της δεν συνυπολογίζεται η αξία των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού των φορολογουμένων».

Πρακτικά με βάση τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν ήδη, φορολογούμενοι των οποίων η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ δικαιούνται ολόκληρη την προβλεπόμενη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%, εφόσον αυτή είναι ίση ή χαμηλότερη με 100 ευρώ.

Πάνω από το όριο των 60.000 ευρώ , σε όρους αξίας ακίνητης περιουσίας αρχίζει να εφαρμόζεται κόφτης ώστε σε καμία περίπτωση η έκπτωση να μην υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Με τα νέα δεδομένα για τον προσδιορισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας ώστε να προκύψει το ύψος των εκπτώσεων, δεν θα λαμβάνεται υπόψη η αξία των αγροτεμαχίων. Έτσι, την έκπτωση 30% θα κερδίσουν περισσότεροι φορολογούμενοι.

Συγκεκριμένα: «όταν η συνολική αξία της ως άνω ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ και η μείωση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, εφαρμόζεται η μείωση κατά 30% του πρώτου εδαφίου.

Όταν η συνολική αξία της ως άνω ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ και η μείωση του πρώτου εδαφίου υπερβαίνει τα 100 ευρώ, το τελικό ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό των 100 ευρώ, μειωμένο κατά επτά δέκατα (0,7) του ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ ακίνητης περιουσίας για το ποσό άνω των 60.000 ευρώ. Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού».

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, «από τις νέες διατάξεις επέρχεται απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, από τον επαναπροσδιορισμό της μείωσης του ΕΝΦΙΑ, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμό φυσικών προσώπων που θα ενταχθούν στη ρύθμιση, κλπ)».

Με πληροφορίες και από το euro2day.gr


Σχολιάστε εδώ