Έχει φεσώσει την Αγορά το Δημόσιο…

Έχει φεσώσει την Αγορά το Δημόσιο…

…στην ουσία η κυβέρνηση, από τη στιγμή που αυτή έχει στα χέρια της το Ταμείο. Τα χρέη στους ιδιώτες είναι πάνω από 2 δισ. ευρώ.

Και ο… μέσος χρόνος αναμονής είναι 357 ημέρες, με την αναμονή για την επιστροφή ΦΠΑ να ανέρχεται σε 1.663 ημέρες και για τις επιστροφές από την Α’ Εφορία Θεσσαλονίκης σε 1.395 συν. Στους προμηθευτές το Δημόσιο χρωστάει 1,7 δισ. ευρώ, από τα οποία 446 εκατ. ευρώ τα οφείλει σε νοσοκομεία και 636 εκατ. ευρώ σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ). Να σημειωθεί ότι από το 2015 οι δανειστές έχουν δώσει στην κυβέρνηση 6 δισ. ευρώ για να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου…
Πέρα βρέχει, όμως…


Σχολιάστε εδώ