355.150 συνταξιούχοι παίρνουν 3 συντάξεις!

355.150 συνταξιούχοι παίρνουν 3 συντάξεις!

-69.000 έχουν σύνταξη κάτω από 300 ευρώ…

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έκθεσης «ΗΛΙΟΣ», όπου αποτυπώνεται η δημοσιονομική δαπάνη για συνταξιοδοτικές παροχές τον Δεκέμβριο του 2018.

Το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις ανέρχεται στα 724,41 ευρώ, από επικουρικές στα 172,42 ευρώ και από μερίσματα στα 98,05 ευρώ. Από την κατανομή των συντάξεων ανά συνταξιούχο προκύπτει ότι 1.202.999 συνταξιούχοι παίρνουν μόνο μία σύνταξη, 910.479 παίρνουν δύο συντάξεις και 355.150 τρεις συ­ντάξεις. Υπάρχει, όμως, και ένας περιορισμένος αριθμός συνταξιούχων που παίρνουν πάνω από επτά παροχές!

Το 26% των συνταξιούχων είναι άνω των 81 ετών, το 33% μεταξύ 71 και 80 ετών και το 37% μεταξύ 51 και 70 ετών.
Ένας στους τρεις συνταξιούχους γήρατος –περίπου 602.000 άτομα– παίρνει έως 600 ευρώ.

Από αυτούς, οι 69.000 παίρνουν κάτω από 300 ευρώ, οι 128.000 μεταξύ 300 και 400 ευρώ, οι 205.000 από 401 έως 500 ευρώ και οι 199.000 από 501 έως 600 ευρώ.


Σχολιάστε εδώ