Η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί το 14%  των θέσεων εργασίας  σε όλο τον κόσμο!

Η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί το 14% των θέσεων εργασίας σε όλο τον κόσμο!

Η εξέλιξη της επιστήμης και οι εφευρέσεις που αλλάζουν τη μέχρι τώρα λειτουργία της καθημε­ρινότητας οδηγούν στην κατάργηση θέσεων εργασίας.

Και η τεχνητή νοημοσύνη που έρχεται είναι η μεγάλη απειλή. Ήδη η ανησυχία είναι διάχυτη. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο γνωστός μας ΟΟΣΑ, καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών του να κινηθούν άμεσα και να επιμορφώσουν τους εργαζομένους τους για να προ­σαρμοσθούν στις νέες συνθήκες απασχόλησης που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι μέσα στα επόμενα δεκαπέντε με είκοσι χρόνια το 14% των σημερινών θέσεων εργασίας θα εξαφανισθεί, το δε 32% από αυτές θα τροποποιηθεί ριζικά. Πολλοί άνθρωποι, και ειδικά όσοι έχουν χαμηλή εξειδίκευση, θα χάσουν τη δουλειά τους.

Ευάλωτοι θα είναι κυρίως, πέρα από τους ανειδίκευτους και τις ανειδίκευτες, οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι, όσοι είναι άνεργοι, καθώς και όσοι απασχολούνται με καθεστώς ημιαπασχόλησης και εποχικής εργασίας.


Σχολιάστε εδώ