Στο πόδι οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ

Στο πόδι οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ

Η κυβέρνηση διατυμπανίζει με κάθε τρόπο τον πλεονασματικό χαρακτήρα του ΕΦΚΑ και επενδύει πολλά πάνω σ’ αυτό, ώστε να υλοποιήσει κάποιες δεσμεύσεις της, όπως την υλοποίηση της ρύθμισης των 120 δόσεων για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Έτσι, παρότι ο πλεονασματικός χαρακτήρας του ΕΦΚΑ επιβεβαιώθηκε και στην προχθεσινή απόφαση για την τρίτη τροποποίηση στον προϋπολογισμό του, σύμφωνα με την οποία το ταμειακό του πλεόνασμα αυξήθηκε στα 155.830.900 ευρώ, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για κάποια δεδομένα που σχετίζονται με την αξιοπιστία του προϋπολογισμού του φορέα.

Συγκεκριμένα:

1. Στην τρίτη τροποποίηση του προϋπολογισμού εμφανίζεται αύξηση των εσόδων κατά 257.000.000 ευρώ, ως αποτέλεσμα της αύξησης του κατώτατου μισθού, που θα επιφέρει και αύξηση των καταβαλλομένων εισφορών.

2. Θα ανέμενε, όμως, κανείς τα προαναφερόμενα 257.000.000 ευρώ να διπλασιάσουν το υπάρχον ταμειακό πλεόνασμα των 155.830.900 ευρώ. Κάτι που δεν έγινε τελικά, γιατί όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διοχετεύθηκε σχεδόν το σύνολο των χρημάτων αυτών για την πληρωμή τρίτων ή για τις αμοιβές προσωπικού ή για την πληρωμή προμηθευτών του ΕΟΠΥΥ. Δηλαδή, αναφέρονται στην κάλυψη πάγιων αναγκών του φορέα – απορίας άξιον το γεγονός ότι δεν είχαν προϋπολογισθεί εξαρχής και γίνεται αυτό σήμερα…

Εύλογα πλέον τίθεται το εξής ερώτημα: Εάν η αύξηση των προϋπολογισθέντων εσόδων του φορέα δεν φτάσει τελικά στο ύψος των 257.000.000 ευρώ, αυτό δεν αμφισβητεί τον πλεονασματικό χαρακτήρα του ΕΦΚΑ; Από την άλλη, είναι δυνατόν να μην έχουν προϋπολογισθεί πάγιες ανάγκες, όπως, για παράδειγμα, οι αποζημιώσεις των υπαλλήλων που συμμετέχουν υπερωριακά στις διάφορες επιτροπές του φορέα; Προς τι αυτή η επιπόλαιη σύνταξη του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ;


Σχολιάστε εδώ