Σημαντική διευκρίνιση

Σημαντική διευκρίνιση

Η τρέχουσα διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας αφορά μόνο νέες περιοχές (κυρίως σε περιφέρεια και νησιά), που για πρώτη φορά εντάσσονται στο Κτηματολόγιο.

Δεν χρειάζεται να επανέλθουν οι ιδιοκτήτες σε περιοχές, όπως, για παράδειγμα, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και όλες οι πρωτεύουσες νομών της χώρας, αφού υπέβαλαν δήλωση σε προγενέστερο χρόνο.


Σχολιάστε εδώ