Εξάγουμε φθηνά, εισάγουμε ακριβά!

Εξάγουμε φθηνά, εισάγουμε ακριβά!

Διαπιστώσεις του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ):

Εξάγουμε φθηνά, εισάγουμε ακριβά! Το 2017 ο κλάδος της μεταποίησης τροφίμων και ποτών αύξησε το εμπορικό του έλλειμμα από περίπου 1,6 δισ. ευρώ το 2016 σε 7 δισ. ευρώ. Αυξήθηκε, δηλαδή, κατά 5,4 δισ. ευρώ. Αντίθετα, οι εξαγωγές μεταποιημένων τροφίμων και ποτών αυξήθηκαν οριακά, μόλις κατά 0,2%.


Σχολιάστε εδώ