Αντί να κηρυχθούν έκπτωτοι, ξανακέρδισαν τον διαγωνισμό

Αντί να κηρυχθούν έκπτωτοι, ξανακέρδισαν τον διαγωνισμό

Πριν από έξι μήνες γράψαμε για την πρώτη επίσκεψη του υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Δημαρά στο Κτηματολόγιο, κατά την οποία έδειξε ενδιαφέρον για όλες τις πτυχές του έργου, κυρίως όμως για ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και τη χρηστή οικονομική διαχείριση.

Τότε ο υφυπουργός είχε διατυπώσει την απορία για το γεγονός ότι σε ορισμένες περιοχές (όπως η Λευκάδα, η Λέσβος και η Χίος) τα λάθη ξεπερνούσαν το ένα τρίτο των ιδιοκτησιών και το Κτηματολόγιο πραγματοποίησε διαγωνισμό για τον επαναπροσδιορισμό (στην ουσία, την επανάληψη) της διαδικασίας, χωρίς να κηρύξει έκπτωτους τους υπεύθυνους για τη μη ορθή καταγραφή.

Μάλιστα τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα νομιμότητας, καθώς υπάρχουν μελετητές οι οποίοι όχι μόνο δεν κηρύχθηκαν έκπτωτοι, αλλά, αξιοποιώντας την εμπειρία τους από τις συγκεκριμένες μελέτες (τις οποίες ο ελληνικός λαός ξαναπληρώνει), έλαβαν μέρος σε διαγωνισμούς και πήραν και άλλα έργα.

Το κορυφαίο όμως είναι ότι μάθαμε πως (σε μία τουλάχιστον περίπτωση) κέρδισαν και τον διαγωνισμό για περιοχή στην οποία… οι ίδιοι είχαν αποτύχει, και αυτό με ευθύνη του Κτηματολογίου.

Τώρα εξηγείται γιατί οι τότε ερωτήσεις του Γιώργου Δημαρά προκάλεσαν δυσφορία και αμηχανία, αφού δεν υπήρχε λογική εξήγηση. Και εμείς επαναλαμβάνουμε ότι ο υφυπουργός Περιβάλλοντος θα πρέπει να ασχοληθεί με ζητήματα διαχρονικού ελέγχου και νομιμότητας.


Σχολιάστε εδώ