Τα παράπονα των εργαζομένων

Τα παράπονα των εργαζομένων

Στην πλειονότητά τους οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα εμφανίζονται δυσαρεστημένοι με την απασχόλησή τους, κυρίως ως προς την εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων με βάση τις απολαβές τους. Επίσης, γιατί δεν υπάρχει προοπτική βελτίωσης των απολαβών τους αλλά και για την αναντιστοιχία του αντικειμένου εργασίας τους με τις σπουδές και τα προσόντα τους.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι διαπιστώσεις από την έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ σε δείγμα 1.000 ατόμων άνω των 17 ετών σε ολόκληρη την επικράτεια από 1 έως 8 Μαρτίου 2019, όπου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τους παράγοντες που συνθέτουν την ποιότητα στην εργασία τους.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά στην τελευταία θέση ανάμεσα σε 33 χώρες στους δείκτες «Ένταση Εργασίας» και «Εργασιακή Ανασφάλεια».


Σχολιάστε εδώ