Αυτό που λείπει…

Αυτό που λείπει…

«Η χώρα έχει την ανάγκη από έναν νέο ΟΠΕΚ. Μόνο που τώρα τα αρχικά του θα σημαίνουν Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό των Κομμάτων.

Σε αυτόν τον Όμιλο σίγουρα θα συναντηθούν εκ νέου οι αγωνίες όλων όσοι κατά καιρούς έχουν ταχθεί υπέρ του εκσυγχρονισμού της χώρας και του εκδημοκρατισμού των κομμάτων», επισημαίνει ο δρ Κοινωνιολογίας Γιώργος Σιακαντάρης σε άρθρο του με τίτλο «Ιδεολογικά γεφύρια σε αποϊδεολογικοποιημένα κόμματα;».


Σχολιάστε εδώ