Στο μικροσκόπιο ΑΑΔΕ φόρος εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης

Στο μικροσκόπιο ΑΑΔΕ φόρος εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης

-Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ακόμη και οι τόκοι καταθέσεων, τα εισοδήματα από μερίσματα και δικαιώματα με τον έλεγχο κάθε μήνα…
-Ποιες είναι οι αποφάσεις του Γιώργου Πιτσιλή που οδεύουν για δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Κάθε μήνα, πλέον,  η ΑΑΔΕ θα ελέγχει τους εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταμεία για το φόρο και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε όπου θα πρέπει κανονικά να αποδίδεται εντός των χρονικών ορίων. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής καθιερώνει την υποχρέωση μηνιαίας δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης με ηλεκτρονικό τρόπο για μισθωτούς και συνταξιούχους. Παρόμοια διαδικασία καθιερώνεται και για τις αμοιβές συμβουλευτικών υπηρεσιών και δικηγόρων.

Επίσης προβλέπεται η υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου για το εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, με αναλυτική καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων και του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε έναν από αυτούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ προβλέπεται:

1. Υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο της μηνιαίας δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (χρεωστική, πιστωτική ή και μηδενική), που αφορά το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, με αναλυτική καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων και του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε έναν από αυτούς. Μέχρι σήμερα, η δήλωση αυτή υποβαλλόταν συγκεντρωτικά από τον εργοδότη για το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούσε και δηλωνόταν το σύνολο του φόρου που είχε παρακρατηθεί.

2. Υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο της μηνιαίας δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου και του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου κατά περίπτωση, για αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, αμοιβές δικηγόρων και μερίσματα δικηγόρων, με αναλυτική καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων και του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε έναν από αυτούς.

Προαιρετικά, η μηνιαία δήλωση μπορεί να υποβάλλεται και για περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν προκύπτει φόρος ή τέλος χαρτοσήμου για απόδοση. Μέχρι σήμερα, η δήλωση αυτή υποβαλλόταν συγκεντρωτικά από τον καταβάλλοντα για το σύνολο των αμοιβών που είχε καταβάλει και δηλωνόταν το σύνολο του φόρου που είχε παρακρατηθεί.

3.Υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου για το εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, με αναλυτική καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων και του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε έναν από αυτούς. Μέχρι σήμερα, οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονταν έγχαρτα στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Από το έτος 2019 και εξής, με την αναλυτική καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων και του φόρου που παρακρατήθηκε, θα συμπληρώνονται αυτόματα και οι αντίστοιχες ετήσιες Βεβαιώσεις Αποδοχών/Συντάξεων, Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα, και Εισοδημάτων από Τόκους, Μερίσματα, Δικαιώματα.

Ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων απόδοσης των παρακρατούμενων φόρων και οι Πίνακες Κωδικοποίησης για την καταχώρηση αναλυτικά των στοιχείων ανά ΑΦΜ δικαιούχου, έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

 


Σχολιάστε εδώ