Στην έξοδο 1.900 υπάλληλοι της Εθνικής!

Στην έξοδο 1.900 υπάλληλοι της Εθνικής!

Μαχαίρι πέφτει και στο προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας! Το νέο πλάνο –σχέδιο μετασχηματισμού έχει ονομαστεί– προβλέπει ότι οι 10.000 εργαζόμενοι που έχουν απομείνει θα πρέπει να μειωθούν σε 7.000, χωρίς σε αυτές τις περικοπές να περιλαμβάνεται η Εθνική Ασφαλιστική, η οποία έχει ήδη βάλει πωλητήριο.

Σε πρώτη φάση θα πρέπει να πάρουν την άγουσα προς την έξοδο 1.900 περίπου και θα δοθούν κίνητρα στους εργαζομένους άνω των 50 ετών, με ανάληψη του συνταξιοδοτικού κόστους από την τράπεζα. Να σημειώσουμε ότι με τα κίνητρα για εθελουσία έξοδο που είχαν προσφερθεί πέρυσι έφυγαν 600.


Σχολιάστε εδώ