Τι γίνεται με τη χρησικτησία;

Τι γίνεται με τη χρησικτησία;

Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα που απευθύνουν οι πολίτες στο Κτηματολόγιο είναι το πώς θα δηλώσουν ακίνητα τα οποία έχουν αποκτήσει με χρησικτησία.

Σε περίπτωση χρησικτησίας χωρίς δικαστική απόφαση είναι απαραίτητο το Ε9 και ακόμα ένα έγγραφο που την αποδεικνύει, όπως λογαριασμός ΔΕΗ, μισθωτήριο, αποδεικτικό επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων.


Σχολιάστε εδώ