Σπάνιο | “Έφθασε καιρός”, Δοξαστικό Αίνων Τυρινής & το ιδιόμελο “Οίμοι ο Αδάμ” 1968 – Αλέξανδρος Μαργαριτόπουλος

Σπάνιο | “Έφθασε καιρός”, Δοξαστικό Αίνων Τυρινής & το ιδιόμελο “Οίμοι ο Αδάμ” 1968 – Αλέξανδρος Μαργαριτόπουλος

Ένα σπάνιο μάθημα, το Δοξαστικό των Αίνων της Τυρινής το 1968 υπό τον Αλέξανδρο Μαργαριτόπουλο. Από το αρχείο του Μαθητού του Βασιλείου Ιωάννη.

Βίντεο: Kostas Giatas


Σχολιάστε εδώ